Các bài học excel cơ bản

Kiến thức Excel Cơ bản cho người mới

1. HÀM ĐẾM VÀ TÍNH TỔNG

– Hàm đếm COUNT
– Hàm đếm COUNTIF với điều kiện cụ thể
– Hàm hàm đếm COUNTIFS với nhiều điều kiện
– Hàm tính tổng SUM
– Hàm tính tổng SUMIF có điều kiện
– Hàm tính tổng SUMIFS với nhiều điều kiện
– Hàm tính giá trị trung bình AVERAGE
– Hàm đếm ô trống COUNTBLANK
– Hàm đếm ô không trống COUNTA
– Hàm tính tổng giá tiền sản phẩm SUMPRODUCT
– Hàm MIN, MAX

2. HÀM LOGIC

– Hàm IF
– Hàm AND
– Hàm OR
– Hàm IF lồng nhau

3. HÀM NGÀY THÁNG

– Hàm YEAR, MONTH, DAY
– Hàm DATE
– Hàm NOW hiển thị thời gian hệ thống
– Hàm HOUR, MINUTE, SECOND
– Hàm TIME
– Hàm DATEIF
– Hàm WEEKDAY
– Hàm TEXT
– Hàm NETWORKDAYS tính số ngày làm việc
– Hàm EOMONTH

4. HÀM LÀM VIỆC VỚI CHUỖI VĂN BẢN

– Nối chuỗi văn bản
– Hàm LEFT
– Hàm RIGHT
– Hàm MID
– Hàm LEN
– Hàm FIND
– Hàm SUBSTITUTE thay thế văn bản
– Hàm cắt các khoảng trống TRIM
– Hàm LOWER, UPPER, PROPER để chuyển đổi chữ hoa, chữ thường
– Hàm EXACT để so sánh hai cột
– Hàm CONCATENATE kết hợp nội dung

– Hàm dò tìm VLOOKUP
– dò tìm theo hàng và cột
– Hàm MATCH
– Hàm INDEX
– Hàm CHOOSE

Add your comment

Uy tín

HTBK Computer có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ. Dịch vụ của chúng tôi luôn được khách hàng đánh giá cao và tin dùng.

Chất Lượng

Sản phẩm của HTBK Computer là sản phẩm chính hãng được nhập từ các nhà cung cấp lớn và uy tín cùng với nhiều quyền lợi dành cho khách hàng.

Đẳng cấp

Dịch vụ của HTBK Computer ưu tiên hàng đầu đối với quyền lợi của khách hàng. Giải quyết vấn đề của bạn một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất.
Contact Me on Zalo

Tư vấn miễn phí (24/7) 09 29 39 8011