Adobe Zii là app nhỏ chuyên dùng để cờ réc các app trong bộ ứng dụng của Adobe. AE chắc đã quen nên không cần giới thiệu nhiều ^_*

Gần đây thì Zii phát hành các bản Adobe Zii theo tường phiên bản Adobe như sau:

Adobe Zii 2019 4.x.x dùng để thuốc các phần mềm trong bộ Adobe CC 2019

Adobe Zii 2020 5.x.x dùng để thuốc các phần mềm trong bộ Adobe 2020

Và Adobe Zii 2021 6.x.x trong bài này, dùng để thuốc các phần mềm trong bộ Adobe 2021

Với Adobe Zii, các bạn chỉ việc tải về, chạy file, Chọn vào Patch or Drag. Khi được hỏi cấp quyền Root thì bạn chọn OK và nhập mật khẩu đăng nhập máy.

Adobe Zii 2021 6.1.7: https://www.fshare.vn/file/WU8DUTE9RUOM

Với Mac Silicon (M1) đọc lưu ý ở bài này